Regulamin Wycieczki w Runowie

Utworzono: 20-05-2019

    Wyjeżdżając na wycieczki szkolne , każdy kierownik / nauczyciel musi  mieć  regulamin biwaku lub zielonej szkoły. Przygotowaliśmy dla Państwa przykładowy regulamin jaki możecie wykorzystać. :) :Poniżej  tekst Regulamin :) 

 

  REGULAMIN WYCIECZKI

 

Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 1. Przybyć na miejsce zbiórki o  wyznaczonej godzinie.
 2. Poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu.
 3. Wykonywać polecenia kierownika i opiekunów.
 4. W środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna.
 5. W czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno.
 6. W środkach komunikacji miejskiej w sposób szczególny zwracać uwagę na polecenia opiekunów. Bardzo pilnować się grupy.
 7. Po obiektach muzealnych, terenie otwartym poruszać się tylko grupie.
 8. Korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, w odpowiednim czasie i miejscu za zgodną opiekuna.
 9. W czasie zwiedzania nie odchylać się od grupy.
 10. Dbać o higienę i schludny wygląd.
 11. Nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna.
 12. W czasie przebywania w hostelu przestrzegać postanowień i regulaminów tego obiektu.
 13. Zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania  i kultury. Do innych odnosić się grzecznie i z szacunkiem. Nie używać wulgaryzmów.
 14. Przestrzegać przepisy ruchu drogowego i zachować ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 15. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
 16. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
 17. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 18. Za szkody materialne oraz wszelkie kary/mandaty odpowiedzialność finansową ponoszą osoby winne/rodzice, prawni opiekunowie (np. wynikające z zagubienia legitymacji szkolnej lub biletu na przejazd środkami transportu publicznego).
 19. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestnika w przypadku ich zapomnienia, zagubienia czy kradzieży.
 20. Opiekunowie mogą powiadomić rodziców/prawych opiekunów o zachowaniu uczestnika/stanie jego zdrowia – bez względu na porę dnia i nocy.

 

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartymi w Statucie szkoły.

 

W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 17 zawiadomienia się jego rodziców ( prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. Gdy jest to niemożliwe, uczeń – po powiadomieniu odpowiednich organów –zostanie umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka w Krakowie, skąd rodzic na własny koszt go odbierze.  

 

Jeżeli szukacie niezapomnianych wrażeń w bezpiecznym miejscu gdzie dzieci zajmą się animatorzy to zapraszamy do Runowa.

https://runowo.pl/wypoczynek/wypoczynek-3/kolonie-i-obozy/

Regulamin Wycieczki w Runowie
Regulamin Wycieczki w Runowie

Przejdź do góry strony

Runowo. Spotkajmy się tutaj