Skocz do głównej treści strony

Nowe rozporządzenia MEN ws. wycieczek

Data: 07-10-2014

 Od 1 września 2014 obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Rozporządzenie 29 sierpnia 2014 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150).


Zmiany wprowadzone w ww. rozporządzeniu dotyczą:
1.    Zniesienia obligatoryjności ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju, zachowując jednocześnie obowiązek ubezpieczania uczestników imprezy zagranicznej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Przepisy dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych nie ustanawiają jakichkolwiek obowiązkowych ubezpieczeń związanych z działalnością szkół i placówek oświatowych. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe. To rodzice decydują czy ubezpieczyć dziecko NNW oraz wybierają ubezpieczyciela i kwotę ubezpieczenia. 

Natomiast zgodnie z przepisami art. 14 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych organizatorzy turystyki organizujący imprezy turystyczne za granicą mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

W znowelizowanym rozporządzeniu zachowuje się ten obowiązek wskazując iż uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba, która została ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 

2.    Wprowadzenia możliwości łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy za zgodą dyrektora szkoły.

Rozwiązanie takie umożliwi organizację wycieczki lub imprezy, w której bierze udział jedynie kilku uczniów, bez konieczności powierzenia funkcji kierownika innej osobie niż opiekun.

(Tekst: http://www.men.gov.pl/index.php/1380-rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-28-sierpnia-2014-r-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-wchodzi-w-zycie)

fot. Grafika Google

Przejdź do góry strony