facebook-pageview
Pałac Pod Bocianim Gniazdem w Runowie

Pytania i regulamin kolonii

Szanowni Państwo !  Informacje zawarte w tym dziale staramy się uzupełniać na bieżąco. Jeżeli nasuną się Państwu inne pytania, prosimy o kontakt mailowo bądź poprzez komunikator lub telefon. 

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

 • JAK DOKONAĆ REZERWACJI NA KOLONIE W RUNOWIE?

  Na każdej pod stronie programu kolonijnego znajduje się tabela z cenami i terminami na dany program. Przy wybranym terminie znajduje się przycisk „Rezerwuj”, który należy kliknąć. Następnie otworzy się formularz rezerwacyjny, który należy szczegółowo wypełnić. Po wypełnieniu formularza i wysłaniu go na podany adres e-mail, zostanie wysłany automatyczny e-mail, w którym znajdują się pdf z imieniem i nazwiskiem zamawiającego w którym jest - „Umowa imprezy turystycznej” oraz „Karta kwalifikacyjna uczestnika kolonii”, dodatkowo „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej”, oraz "Warunki ubezpieczenia". Z dokumentami należy się zapoznać a plik pdf z umową i kartą kwalifikacyjną wydrukować i podpisane odesłać np skanem na adres zwrotny e-mail lub tradycyjną pocztą.

  skróty obowiązujące na koloniach

  ws - wakacje w siodle - zakwaterowanie w pałacu lub w domkach

  wsn - wakacje w siodle zakwaterowanie w namiocie - wiek 13-18 lat

  ad - adrenalina team - zakwaterowanie w domkach lub w pałacu

  atn - adrenalina team zakwaterowanie w namiotach

  mg - mali giganci zakwaterowanie w pałacu

  lop - letni obóz piłkarski  7 - 11 lat

  wszelkie promocje jakie zamieszczone są na stronie nie łaczą się,

  czas trwania danej promocji jak i ilość osób ją objętych może być ograniczony

 • JAKA JEST KWOTA ZALICZKI I TERMIN PŁATNOŚCI?

  Po dokonaniu rezerwacji, w ciągu 3 dni należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% całości imprezy (ok. 400-800 zł w zależności od programu). Konkretna kwota oraz numer konta podane są na umowie imprezy turystycznej w rubryce ,,płatności". Pozostałe 70% należy dopłacić maksymalnie 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Szczegółowe informacje płatności podane są na umowie imprezy turystycznej.

 • REGULAMIN KOLONII / OBOZU / ZIMOWISKA w Pałacu pod Bocianim Gniazdem

    Wszystkich obowiązują zasady bezpieczeństwa dotyczące:

  • profilaktyki przeciwpożarowej
  • poruszania się po obiekcie i poza nim
  • przestrzegania regulaminu kąpieli.
  1. Bezwzględnie przestrzegamy programu dnia.
  2. We wszystkich  sprawach zwracamy się do wychowawców grup.
  3. Obowiązuje zakaz samodzielnego oddalania się z obiektu i od grupy.
  4. W pomieszczeniach sypialnych, w obiekcie i poza nim  obowiązuje dbałość o porządek i poszanowanie mienia.
  5. Wszyscy dbamy o higienę osobistą oraz o schludny wygląd.
  6. Wzajemna pomoc, uśmiech, życzliwość i troska o słabszych to podstawowe zasady obowiązujące na kolonii.
  7. Na obozie młodzieżowym obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających.
  8. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas podróży i pobytu. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni pobytu na obozie/kolonii.
  9. Podczas pobytu, by nie przeszkadzać w zajęciach; telefony komórkowe deponowane są u opiekunów i udostępniane uczestnikom w wyznaczonych godzinach sjesty poobiedniej. Rodzice dostają tel kontaktowy do kierownika kolonii lub opiekuna. Obólnodostępny nr tel do ośrodka to 59 8115149 
  10.  Naruszanie w/w zasad może spowodować wydalenie uczestnika z obozu.
 • REGULAMIN STAJNI PAŁAC RUNOWO

  1. Nie wolno wchodzić na teren stajni i do stajni bez zgody i wiedzy instruktora lub jego pomocników!!!
  2. Zajęcia odbywają się na terenie ośrodka „Pałac pod Bocianim Gniazdem”, na placach treningowych, hali oraz w terenie.
  3. Zajęcia odbywają się pod okiem instruktora rekreacji ruchowej i kadry instruktorskiej.
   Organizator uczestnikom zajęć zapewnia :
  4. odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne (przygotowane głównie do pracy z dziećmi),
   b) podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie),
  5. miejsce przygotowane do jazdy konnej,
  6. opiekę instruktorską,
  7. organizator udostępnia atestowane kaski jeździeckie i kamizelki ochronne w sytuacji, gdy jeździec nie posiada własnego sprzętu.
  8. Uczestnik, podczas każdej jazdy zobowiązany jest do noszenia kamizelki ochronnej.
  9. Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: specjalny kask jeździecki chroniący głowę, buty na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, spodnie chroniące nogi przed otarciami i rękawiczki.
  10. Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:
   Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca.
   Jeźdźcom początkującym, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności.
  11. W związku z koniecznością przygotowania konia  do jazdy uczestnicy powinni przychodzić do stajni 30 min. przed umówioną godziną ich rozpoczęcia. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny, jazda która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia. Zajęcia trwają 30 lub 45 lub 90 minut
  12. Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.

   Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycia wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, roztarcie konia słomą, sprawdzenie stanu kopyt.
   W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest starannie wykonywać polecenia instruktora.

   Uczestnicy lekcji jeżdżą w siodle, jak i na oklep. Jeżdżą również na spacery w teren na oklep, by doskonalić prawidłową pracę dosiadu i równowagę.

   Spacery na oklep odbywają się tylko stępem.

   Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego. Do szkód zalicza się: kontuzję uczestnika jazdy, kontuzję koni, uszkodzenie sprzętu.

   Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować obowiązujące zasady bezpieczeństwa tj. przestrzegań niniejszy regulamin, regulamin ośrodka „Pałacu pod Bocianim Gniazdem” oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa jeźdźca, które załączone są do niniejszego regulaminu.

  13. Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu sprzętu, zdrowia, formy lub zachowania konia należy zgłaszać instruktorowi lub jego pomocnikom.
  14. W razie jakiegokolwiek wypadku (np. kopnięcie przez konia, nadepnięcie na stopę) należy zachować spokój i niezwłocznie zgłosić się do kadry instruktorskiej lub wychowawcy.
  15. W hali obowiązuje regulamin Hali, przy wejściu każdorazowo należy zasygnalizować głośnym UWAGA Wchodzę. Po otrzymaniu odpowiedzi potwierdzającej dopero można wejść na nią.
 • CZY MOŻNA MIEĆ TELEFONY KOMÓRKOWE NA KOLONII ?

  Oczywiście że tak, jednak z przyczyn bezpieczeństwa pracy i zajęć telefony są deponowane u opiekunów na czas jazd konnych, wyjść do lasu czy zajęć grupowych. Dostępne są w wyznaczonych godzinach.

  Najważniejsze jest bezpieczeństwo !!! Telefony komórkowe rozpraszają dzieci podczas jazd, mogą przyczynić się do spłoszenia koni czy zostać rozdeptane na jeździe przez konia lub zgubione w lesie na wędrówce pieszej.

   na kolonii  i obozach w pałacu pod bocianim gniazdem mamy sjestę poobiednią trwającą od około 13.30 do około 15.30, podczas której dzieci odpoczywają w pokojach i mogą korzystać z telefonów do woli.

  GŁÓWNY TELEFON DO OŚRODKA TO +48 59 811 51 49 NA BIURO

  ZAWSZE MOŻNA ZADZWONIĆ DO OPIEKUNA - TELEFONY PODAWANE W OŚRODKU.

 • ILE KIESZONKOWEGO DAĆ DZIECKU?

  TRUDNE  PYTANIE... NA TERENIE OŚRODKA ZNAJDUJE SIĘ SKLEPIK ZE SŁODYCZAMI, NAPOJAMI I PAMIĄTKAMI, GDZIE MOŻNA NABYĆ TO, CO POTRZEBA. ZAMÓWIENIA SPECJALNE (NP. DLA DZIEWCZYNEK), REALIZUJE BIURO Z POROZUMIENIEM Z WYCHOWAWCAMI.

  CO DO WIELKOŚCI KIESZONKOWEGO ,ŚREDNIO MŁODSZE DZIECI DOSTAJĄ PO OK. 18 ZŁ NA DZIEŃ + EKSTRA NA WYCIECZKĘ. PIENIĄDZE MOŻNA ZDEPONOWAĆ U OPIEKUNA, KTÓRY PROWADZI LISTĘ WPŁAT I WYPŁAT UZGODNIONĄ Z DZIECKIEM I RODZICEM.

  SKLEPIK OTWIERANY JEST PO POSIŁKACH I W WYZNACZONYCH GODZINACH.

  MINERALNA WODA LUB KOMPOT DLA UCZESTNIKÓW OBOZU DOSTĘPNE SĄ O KAŻDEJ PORZE - WYSTARCZY ZGŁOSIĆ SIĘ DO OBSŁUGI OŚRODKA, DO OPIEKUNÓW .

 • CZY JEST DOSTĘP DO TELEWIZJI I INTERNETU?

   W POKOJACH NIE MA INTERNETU ANI TELEWIZJI OGÓLNODOSTĘPNEJ DLA DZIECI. GRUPY WYPOCZYWAJĄ AKTYWNIE I JEŻELI PRZEWIDZIANY JEST SEANS TV ,TO ZWYKLE SĄ TO:

  • WYDARZENIA SPORTOWE (MECZE, OLIMPIADA, ITP.);
  • PROJEKCJE FILMÓW TEMATYCZNYCH (  NP O KONIACH CZY DZIKIM ZACHODZIE);
  • INTERAKTYWNE WYKŁADY Z PORÓWNYWANIEM JAZD POSZCZEGÓLNYCH OSÓB;
  • KARAOKE i inne.                            
 • JAKIE JEST WYŻYWIENIE?

  POSIŁKI ODBYWAJĄ  SIĘ W JADALNI PAŁACOWEJ ZWYKLE W 2 TURACH 

  ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK, KOLACJA

  WIECZOREM DLA NAJBARDZIEJ ZGŁODNIAŁYCH WYCHOWAWCY PRZYGOTOWUJĄ MAŁE CO NIECO (NP. CHLEB Z DŻEMEM LUB SEREM)

  Kuchnia serwuje dania zbilansowane zgodnie z dietą dla dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość wyboru diety wegetariańskiej, wegańskiej, bądź zgłoszenia innych diet, jednakże wiąże się to z zaznaczeniem w karcie kwalifikacyjnej uczestnika i poinformowaniem ośrodka. Przyjmujemy dzieci z chorobami takimi jak Fenyloketonuria po wcześniejszym kontakcie z biurem i uzgodnieniu zasad z szefem kuchni. Więcej informacji pod nr. 602445113

 • GODZINY JAZDY KONNEJ

  Stajnia Pałac Runowo prowadzi jazdy w siodle w systemie godzin szkolnych - jedna godzina lekcji obejmuje 45 minut jazdy w siodle.

  W przypadku zajęć podczas obozów czy kolonii lub ferii typowo jeździeckich, jednego dnia uczestnik może jeździć w siodle 2 godziny lekcyjne razem lub osobno (np rano i wieczorem).

  Zajęcia dla kolonii innych opierają się na jazdach w siodle, na oklep  i w terenie , a są organizowane w formie szkoleń, ćwiczeń i spacerów.

 • PRZYJAZD I WYJAZD NA KOLONIE?

  W przypadku osób z własnym transportem przyjazd odbywa się zwykle w godzinach między 15.00 a 18.00.

  Wyjazd zwykle odbywają się w godzinach przedpołudniowych do godziny 11.

  Istnieje  jednak możliwość przyjazdu bądź wyjazdu w innych godzinach, jednak trzeba to uzgodnić z biurem lub z kierownikiem kolonii - +48 59 811 51 49

  Osoby pozostające na kolejny turnus zostają pod opieką dyżurującej kadry ośrodka.

  więcej o transortach koloniijnych na stronie www.transporty.runowo.pl

   

   

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF