Nowe zasady bezpieczeństwa na Koloniach i Obozach w Runowie

Utworzono: 20-05-2020

Polska Izba Turystyki i Polska Izba Turystyki Młodzieżowej wraz z Ministerstwem Rozwoju przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Projekt ten już ponad tydzień temu trafił na biurko Generalnego Inspektora Sanitarnego i w tej chwili trwają konsultacje pomiędzy GIS-em i Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat ostatecznego kształtu zasad obowiązujących podczas tegorocznych kolonii i obozów.

Niniejsze wytyczne powstały na podstawie już istniejących obostrzeń oraz doświadczenia organizatorów turystyki i ośrodków wypoczynkowych oraz służb kontrolnych.

Uczestnikiem kolonii i obozu może być tylko zdrowe dziecko bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz te, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem kolonii/obozu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Również osoby odprowadzające dziecko i odbierające je z obozu nie powinny wykazywać objawów infekcji, a przekazanie i odbiór dziecka powinny do minimum ograniczyć możliwość kontaktu opiekunów z innymi dziećmi.

Dzięki usytuowaniu obiektu, spełniamy najważniejsze wytyczne związane z izolacją i ograniczeniem kontaktów z innymi turystami przebywającymi w regionie. W związku z tym wyłączona została 

Zmiany w Zakwaterowaniu podczas kolonii i obozów w Pałacu pod Bocianim Gniazdem

Dostosowując się do zaistniałej sytuacji wprowadziliśmy nowe procedury dotyczące zakwaterowania poprzez zmniejszenie liczby osób w pokojach, domkach oraz namiotach. Zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekcji zgodnie z zaleceniami. Dodatkowo zapewniamy większą ilość izolatek na obiekcie. 

Pomiędzy turnusami każdorazowo będzie przeprowadzana dezynfekcja obiektu.

Wyżywienie będzie wydawane w zgodnie z wytycznymi w osobnych turach i salach z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych umożliwiając zachowanie dystansu społecznego i ograniczenie kontaktu między turami posiłków. 

Najważniejsze zasady- higiena, dystans społeczny i izolacja!

  • ograniczamy do minimum odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków itp.)
  • opiekunowie zachować będą dystans społeczny między sobą wynoszący min 1,5m
  • zostanie ograniczone przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum (z zachowaniem min. osłony ust i nosa; rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)

 

Realizacja programów a zasady bezpieczeństwa w wytycznych GIS

Jednym z najbardziej dyskusyjnych punktów jest zakładanie ograniczenia wyjazdów poza teren ośrodka.

  • - wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, zwiedzanie obiektów publicznych

Jeśli Generalny Inspektor Sanitarny lub Minister Zdrowia podtrzymają te obostrzenia, to oznaczać to będzie konieczność modyfikacji programu z wycieczkami. Preferowane natomiast będą aktywne kolonie organizowane na terenie ośrodków z dobrą infrastrukturą, które z łatwością spełnią kolejne punkty mówiące o tym, że:

  • Program kolonii /obozu powinien być realizowany stacjonarnie na terenie obiektu lub w jego najbliższej okolicy w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi
  • Zaleca się organizowanie zajęć i przebywanie uczestników na świeżym powietrzu z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości pomiędzy uczestnikami i zmianowości grup.

Na bieżąco będziemy Państwa informowali o zmianach oraz propozycjach jakie sią pojawiają i do zobaczenia w Runowie ..

Jakub Rutkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do góry strony

Runowo. Spotkajmy się tutaj