Skocz do głównej treści strony

Informacja o Realizacji Projektu

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w firmie "TAX" s.c.

Data: 07-01-2021

Informujemy, że w latach 2020-2022 TAX s.c. Jakub Rutkiewicz Marta Rutkiewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pt. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w firmie "TAX" s.c. - działania modernizacyjne (prace remontowe, zakup środków trwałych i wyposażenia) infrastruktury terenu i obiektu mające na celu dostosowanie do wymogów sanitarnych i obsługi klienta w warunkach zagrożenia epidemiologicznego oraz finansowanie kapitału obrotowego.”

 

Cele:

Cel główny - dostosowanie infrastruktury obiektu do wymogów wzmożonego rygoru sanitarnego, norm i standardów zabezpieczenia stref dystansu społecznego i obsługi klienta, tj. zastosowanie rozwiązań mających na celu niwelowanie negatywnych konsekwencji epidemii COVID-19-

 1. Cel szczegółowy - skuteczne funkcjonowanie firmy w warunkach zagrożenia epidemicznego poprzez wydzielone strefy dystansu, obsługi klienta, pomieszczeń oczekiwania na dzieci, szatni, kolejnej strefy rekreacyjnej itp..
 2. Cel szczegółowy - wykorzystanie wdrożonych rozwiązań inwestycyjnych zrealizowanych w niniejszym projekcie do modyfikacji oferty świadczonych usług w taki sposób, aby szybko i w elastyczny sposób dostosowywać się do bieżących realiów rynku usług turystycznych w warunkach zagrożenia epidemicznego
 3. Cel szczegółowy - promocja projektu
 4. Cel uzupełniający-finansowanie kapitału obrotowego

Planowane EFEKTY realizacji:

 1. Utrzymanie trwałości projektu oraz działalności naszej firmy-jej zrównoważony rozwój, zatrudnionych pracowników oraz kontynuowanie ponad 20 letniej pracy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Możliwość przyjmowania klientów z zachowaniem wytycznych MEN,GIS,MZ oraz realizacji zajęć podczas wypoczynku i aktywnych form rekreacji w mniejszych grupach z minimalizowaniem bezpośredniego kontaktu grup i klientów.
 3. Utrzymanie działalności firmy w różnych realiach społeczno-gospodarczych w obliczu zagrożenia COVID-19
 4. Promocja i poinformowanie społeczeństwa o dofinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską. 
 5. Bieżące finansowanie kapitału obrotowego w celu zapewnienia funkcjonowania
  przedsiębiorstwa i utrzymania jego działalności oraz skuteczna realizacja zadań inwestycyjnych.

 

Wartość ogółem: 285 595,45 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 249 956,00 zł

Grafika 1: Informacja o Realizacji Projektu

Przejdź do góry strony