Odznaki PZJ

Egzaminy na Srebrną i Brązową odznakę PZJ odbywają się podczas wszystkich turnusów wakacyjnych.

 • Sport Horse

  WAKACJE W SIODLE — Rozszerzenie obozu jeździeckiego dla osób poruszających się swobodnie w stępie, kłusie i galopie; program obejmuje: lekcje udoskonalające dosiad jeźdźca, jazda na oklep, jazda na crossie, treningi skokowe: ćwiczenia na drągach i cavaletti, podstawy oraz udoskonalenie skoków (małe parkury); treningi ujeżdżeniowe: prawidłowe wyjeżdżanie zakrętów, wolty, rzucie z ręki, ustępowania od łydki i wiele innych figur na ujeżdżalni (w tym krótki program ujeżdżeniowy); wyjazdy w teren, każda lekcja poprzedzona jest wykładem, by lepiej zrozumieć cel lekcji. Obóz będzie zakończony zawodami w skokach przez przeszkody o złotą podkowę lub egzaminem na Brązową Odznakę Jeździecką  (Łącznie z programem podstawowym 17 h lekcyjnych w siodle).

Rozszerzenie obozu jeździeckiego dla osób poruszających się swobodnie w stępie, kłusie i galopie; program obejmuje: lekcje udoskonalające dosiad jeźdźca, jazda na oklep, jazda na crossie, treningi skokowe

czytaj więcej

 • Miejsce egzaminu

  "Stajnia Pałac Runowo” Runowo 23 76-230 Potęgowo (Pałac pod Bocianim Gniazdem) www.runowo.pl

"Stajnia Pałac Runowo” Runowo 23 76-230 Potęgowo (Pałac pod Bocianim Gniazdem).

czytaj więcej

Aleksandra Zielińska — kierownik Stajni — Trener Sportu PZJ N007509

czytaj więcej

 • Komisja egzaminująca

  Egzaminatorzy wyznaczeni przez Pomorski Związek Jeździecki PZJ.

  Termin czerwcowy Stanisław i Iwona Iskierko.

Egzaminatorzy wyznaczeni przez Pomorski Związek Jeździecki PZJ.

czytaj więcej

 • Wymagane dokumenty
  • Osoby zdające egzamin poprawkowy – protokół z poprzedniego egzaminu
  • Osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w egzaminie
  • Osoby pełnoletnie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Osoby zdające egzamin poprawkowy – protokół z poprzedniego egzaminu.

czytaj więcej

 • Program

  Program może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

  1. Część praktyczna
   opieka stajenna (zwolnienie dla osób z odznaką Jeżdżę Konno) - Certyfikat poświadczający zaliczenie egzaminu z opieki stajennej
   ujeżdżenie - (formularz z oceną  Przejazd ujeżdzeniowy na odznakę brązową)
   skoki przez przeszkody przykładowe ustawienie przeszkód na parkurze
  2. Część teoretyczna

Program może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

czytaj więcej

 • Opłaty
  • Koszty organizacyjne – 260 zł
  • Udział w egzaminie na własnym koniu — bezpłatnie 
  • Wypożyczenie konia na egzamin - 100 zł
  • Boks – 20 zł – ilość miejsc ograniczona
  • Nocleg od 220 zł / pokój 2 os  liczba miejsc ograniczona (pokój wieloosobowy od 100 zł/os)                             
  • Wyżywienie: śniadanie – 30, obiad -  40, kolacja-  30 zł    

Opłaty — dla osób spoza obozu Wakacje w siodle.

czytaj więcej

 • Zgłoszenia

  Zgłoszenia przyjmujemy na mail biuro@runowo.pl, powinny zawierać:

  IMIĘ, NAZWISKO, DATA I MIEJSCE URODZENIA, PESEL, ADRES ZAMIESZKANIA, TELEFON KONTAKTOWY.

  Osoby przyjeżdżające z własnym koniem i niekorzystający z naszych boksów są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniej opieki i oprowadzenia ich na wyznaczonym terenie lub zabezpieczenie ich we własnej przyczepie.

  Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie egzaminu . Komitet organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań koni, zawodników, trenerów, luzaków, jak również w przypadku  kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Uczestnicy egzaminu  i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub konie. 

Zgłoszenia przyjmujemy na mail biuro@runowo.pl, powinny zawierać:

czytaj więcej

 • Informacje o odznakach

  Podczas pobytu na Wakacjach w siodle w Stajni Pałac Runowo — obozie jeździeckim, chętni uczestnicy mogą zdawać na Powszechne Odznaki Jeździeckie PZJ.

  Odznaki dzielimy na:

  • Jeżdżę Konno
  • Brązową
  • Srebrną
  • Złotą

  W tym brązowa, srebrna i złota są odznakami sportowymi, uprawniającymi do startu w zawodach organizowanych przez PZJ.

  Podczas naszych obozów i kolonii istnieje możliwość uzyskania takiej odznaki. Każdy obóz i kolonia kończą się egzaminem i zdaniem na odznakę Jeżdżę Konno ,którą uczestnicy dostają w ośrodku Pałac pod Bocianim Gniazdem w Runowie. Egzamin przeprowadza Licencjonowany Instruktor ośrodka jeździeckiego. Odznaki brązową i srebrną można zdać po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem.

  Odznaki: Brązowa,  Srebrna i Złota sprawdzają umiejętności jeździeckie poszczególnych osób i wiążą się ze zdaniem egzaminu przed komisją sędziowską PZJ. Specjalnie w tym celu przyjeżdża licencjonowana komisja  sędziowska i przeprowadza egzamin. W naszym ośrodku jeździeckim przeważnie przewodniczącym jest Pan Stanisław Iskierko.

  Odznaka Brązowa uprawnia do startów w zawodach regionalnych  w klasie:

  • mini LL – 60 cm
  • LL – do 90 cm
  • L – 100 cm;

Podczas pobytu na Wakacjach w siodle w Stajni Pałac Runowo — obozie jeździeckim, chętni uczestnicy mogą zdawać na Powszechne Odznaki Jeździeckie PZJ.

czytaj więcej

 • Odznaka Jeżdżę Konno

  Minimalny wiek egzaminowanego: 6 lat. (wg rocznika urodzenia)

  Egzamin jest przeprowadzany przez 2 Szkoleniowców PZJ z aktualną licencją PZJ.

  Przewodniczący minimum Instruktor Sportu.

  Zgłoszenia przez system ARTEMOR

  Egzamin składa się z dwóch części:

  1. opieka stajenna – zadania:
  • Podejdź do konia i nałóż kantar. Opisz czynności, które wykonujesz.
  • Wyprowadź konia z boksu i przywiąż bezpiecznym węzłem. Opisz czynności, które wykonujesz.
  • Wyczyść kopyta. Opisz czynności, które wykonujesz.
  • Wyczyść konia. Wymień podstawowy sprzęt służący do pielęgnacji konia i opisz czynności, które wykonujesz.
  • Wskaż następujące części ciała konia: kłąb, lędźwie, słabiznę, staw barkowy, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, guz biodrowy, guz kulszowy, udo, kolano, podudzie, staw skokowy, nadpęcie, staw pęcinowy, pęcinę, koronkę, kopyto, strzałkę, kasztany, ostrogi, sanki, ganasze, potylicę, mostek.
  • Przynieś i załóż ogłowie wędzidłowe. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień najważniejsze części ogłowia wędzidłowego.
  • Zademonstruj poprawne dopasowanie ogłowia.

  Opisz czynności, które wykonujesz.

  • Przynieś siodło i osiodłaj konia. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień części siodła sportowego.
  • Załóż ochraniacze. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień kilka rodzajów ochraniaczy.
  • Wyprowadź konia ze stajni i zawróć. Opisz czynności, które wykonujesz.
  • Przygotuj konia do wsiadania i wsiądź. Dopasuj długość puślisk i podciągnij popręg. Opisz czynności, które wykonujesz.
  • Zsiądź z konia. Opisz czynności, które wykonujesz.
  • Rozsiodłaj konia. Opisz czynności, które wykonujesz.
  • Zdejmij ogłowie i nałóż kantar. Opisz czynności, które wykonujesz.
  • Załóż derkę. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień kilka rodzajów derek.
  1.  pokazanie na koniu podstawowych elementów:
  • Jazda w zastępie w stępie i w kłusie z utrzymaniem stałych odległości między końmi
  • Kłus anglezowany, zmiana nogi w kłusie, półsiad w kłusie
  • Zagalopowanie na prawidłową nogę, galop w półsiadzie
  • Przejścia: stęp-kłus / kłus-galop / galop-kłus /kłus-stęp/
  • Zatrzymanie ze stępa. 7
  • Przejazd przez trzy drągi ustawione na stęp.
  • Przejazd przez trzy drągi ustawione na kłus.
  • Wykonanie następujących figur na ujeżdżalni:
  • Wolta
  • Półwolta
  • Zmiana kierunku przez ujeżdżalnię lub pokazanie na czworoboku

  Poruszane zagadnienia i formę rozmowy należy dostosować do wieku zdającego. Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „niezaliczony. Niezdany egzamin może być zdawany powtórnie w następnym dogodnym terminie. Za poprawność przeprowadzenia egzaminu odpowiada instruktor sportu.

Egzamin jest przeprowadzany przez 2 Szkoleniowców PZJ z aktualną licencją PZJ.

czytaj więcej

 • Odznaka Brązowa

  Egzamin na odznakę Brązową Polskiego Związku Jeżdzieckiego.

  Minimalny wiek egzaminowanego: 7 lat (wg rocznika urodzenia).

  Egzamin jest przeprowadzany przez 2 członków WKE.

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie odznaki Jeżdżę Konno.

  1. część praktyczna:
  2. część teoretyczna:

  Część praktyczna:

  • pokazanie na czworoboku (program dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie) podstawowych trzech chodów konia w prawidłowym dosiadzie i z prawidłowym użyciem pomocy. Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia. Wykroczenie konia czterema kończynami poza czworobok lub trzeci błąd w programie eliminują z egzaminu.
  • pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej, podczas której należy oddać 6 skoków przez przeszkody maksymalnie o wysokości 70 - 75 cm, w tym skok z kłusa przez przeszkodę ze wskazówką, wysokość przeszkód dla kuców maksymalnie 60 cm. Przejazd zakończony jest obowiązkowym przejście do kłusa, a następnie stępa i opuszczeniem parkuru w stępie. Wzory na stronie www.PZJ.pl. 

  Trzecie nieposłuszeństwo konia/ kuca, upadek jeźdźca lub konia/ kuca oraz brak panowania nad koniem/ kucem – eliminują z egzaminu.

  Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny  ujeżdżenia i skoki.

  Podczas egzaminu wymagana jest jazda na zwykłym kiełźnie wędzidłowym pojedynczo- lub podwójnie łamanym, dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: gogue, wytoka lub wypinaczy (gogue i wypinaczy tylko w części ujeżdżeniowej), ochraniaczy i jazda z batem. Używanie ostróg jest niedozwolone.

  Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym, twardym nakryciu głowy jest obowiązkowa.

  Podczas części teoretycznej obowiązują takie tematy jak:

  • zachowanie konia;
  • prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
  • podstawy żywienia i technika żywienia;
  • podstawy zdrowia konia;
  • podstawy eksterieru, maści i odmiany;
  • podstawy teorii jazdy konnej;
  • dosiad i jego rodzaje;
  • rodzaje pomocy;
  • podstawowe figury na ujeżdżalni;
  • zasady zachowania na ujeżdżalni;
  • sprzęt jeździecki i strój do jazdy.

  Obowiązuje znajomość pytań egzaminacyjnych – wykaz dostępny jest na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie do poziomu odznaki.

  Egzamin teoretyczny przeprowadza się z zakresu pytań egzaminacyjnych. Poruszane zagadnienia i formę pytań należy dostosować do wieku zdającego. Dla zdających do 11 roku włącznie obowiązuje ograniczona liczba pytań.

  Egzamin teoretyczny Zdawany w Sali zajęciowej w Pałacu  – tematy:

  • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
  • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
  • chody koni;

  opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;

  • figury na ujeżdżalni;
  • podstawy teorii skoków przez przeszkody;
  • zasady jazdy w terenie;
  • pierwsza pomoc.

  Nie zaliczenie jednej z części egzaminu skutkuje niezaliczeniem całego egzaminu na odznaki jeżdzieckie. Kolejny poprawkowy można zdawać w dowolnym terminie po nim.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie odznaki Jeżdżę Konno.

czytaj więcej

 • Odznaka Srebrna

  Odznaka Srebrna odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC. (Equivalent of Euro Pony Club Riding Test).

  Egzamin składa się z dwóch części:

  • część praktyczna: część ujeżdżeniowa – wykonanie czworoboku klasy P (dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce System Szkolenia / Odznaki Jeździeckie). Niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych. Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia. Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu powoduje niedopuszczenie do zdawania części w skokach. Wykroczenie konia czterema kończynami poza czworobok lub trzeci błąd w programie eliminują z egzaminu.
  • część skokowa: pokonanie 7 skoków o wysokości 80-85 cm (w tym jeden szereg dwuczłonowy) Kuce – wysokość przeszkód maksymalnie 70 cm. Obowiązuje dosiad skokowy. Przejazd zakończony jest obowiązkowym przejście do kłusa, a następnie stępa i opuszczeniem parkuru w stępie. Wzory parkurów dostępne są na stronie www.pzj.pl w zakładce System Szkolenia / Odznaki Jeździeckie. Drugie nieposłuszeństwo konia/ kuca, upadek jeźdźca lub konia/ kuca oraz brak panowania nad koniem/ kucem — eliminują z egzaminu. Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny skoki przez przeszkody.

  Podczas egzaminu w części ujeżdżeniowej stosuje się kiełzna zgodne z regulaminem krajowym dyscypliny ujeżdżenia, w części skokowej dopuszcza się jedynie kiełzna wędzidłowe zgodne z regulaminem dyscypliny skoków przez przeszkody. Dozwolone jest użycie ochraniaczy i jazda z batem. Użycie ostróg jest dopuszczalne za zgodą komisji egzaminacyjnej.

  Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Srebrną zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową, a z części skokowej egzaminu także osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

  • część teoretyczna – zagadnienia: • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni; • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej; • chody koni; • opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń; • figury na ujeżdżalni; • podstawy teorii skoków przez przeszkody; • zasady jazdy w terenie; • pierwsza pomoc.

  Obowiązuje znajomość pytań egzaminacyjnych – wykaz dostępny jest na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie. Pytania na egzaminie teoretycznym – min. 3 pytania z powyższych tematów. Poruszane zagadnienia i formę pytań należy dostosować do wieku zdającego. Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „niezaliczony” Niezdany egzamin nawet cząstkowy może być zdawany powtórnie w następnym dogodnym terminie. Dopuszcza się poprawkę z jednej części egzaminu (skoki albo teoria).

  Szkolenie i przygotowanie do egzaminu pod okiem kadry Stajni Pałac Runowo

  Kontakt:
  501385301
  602445113

Odznaka Srebrna odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC. (Equivalent of Euro Pony Club Riding Test).

czytaj więcej

Przejdź do góry strony

Runowo. Spotkajmy się tutaj