Regulamin

Stajni Pałac Runowo

 • Zapoznaj się z zasadami panującymi w naszej Stajni
  1. Nie wolno wchodzić na teren stajni i do stajni bez zgody i wiedzy instruktora lub jego pomocników!!!
  2. Zajęcia odbywają się na terenie ośrodka „Pałac pod Bocianim Gniazdem”, na placach treningowych, hali oraz w terenie.
  3. Zajęcia odbywają się pod okiem instruktora rekreacji ruchowej i kadry instruktorskiej.
  4. Organizator uczestnikom zajęć zapewnia:
   1. odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne (przygotowane głównie do pracy z dziećmi), 
   2. podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie),
   3. miejsce przygotowane do jazdy konnej,
   4. opiekę instruktorską,
   5. organizator udostępnia atestowane kaski jeździeckie i kamizelki ochronne w sytuacji, gdy jeździec nie posiada własnego sprzętu.
  5. Uczestnik, podczas każdej jazdy zobowiązany jest do noszenia kamizelki ochronnej.
  6. Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: specjalny kask jeździecki chroniący głowę, buty na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, spodnie chroniące nogi przed otarciami i rękawiczki.
  7. Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:
   1. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca.
   2. Jeźdźcom początkującym, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności.
   3. W związku z koniecznością przygotowania konia  do jazdy uczestnicy powinni przychodzić do stajni 30 min przed umówioną godziną ich rozpoczęcia.
   4. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny, jazda, która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia.
   5. Zajęcia trwają 30 lub 45 minut.
   6. Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.
   7. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycia wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, roztarcie konia słomą, sprawdzenie stanu kopyt.
   8. W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest starannie wykonywać polecenia instruktora.
  8. Uczestnicy lekcji jeżdżą w siodle, jak i na oklep. Jeżdżą również na spacery w teren na oklep, by doskonalić prawidłową pracę dosiadu i równowagę. Spacery na oklep odbywają się tylko stępem.
  9. Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego. Do szkód zalicza się: kontuzję uczestnika jazdy, kontuzję koni, uszkodzenie sprzętu.
  10. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować obowiązujące zasady bezpieczeństwa tj. przestrzegań niniejszy regulamin, regulamin ośrodka „Pałacu pod Bocianim Gniazdem” oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa jeźdźca, które stanowią część integralną niniejszego regulaminu.
  11. Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu sprzętu, zdrowia, formy lub zachowania konia należy zgłaszać instruktorowi, lub jego pomocnikom.
  12. W razie jakiegokolwiek wypadku (np. kopnięcie przez konia, nadepnięcie na stopę) należy zachować spokój i niezwłocznie zgłosić się do kadry instruktorskiej lub wychowawcy.
  13. W hali obowiązuje regulamin Hali, przy wejściu każdorazowo należy zasygnalizować głośnym UWAGA Wchodzę. Po otrzymaniu odpowiedzi potwierdzającej dopiero można wejść na nią.

Nie wolno wchodzić na teren stajni i do stajni bez zgody i wiedzy instruktora lub jego pomocników!!!

czytaj więcej

Przejdź do góry strony

Runowo. Spotkajmy się tutaj