Pałac Pod Bocianim Gniazdem w Runowie

Bezpieczny wypoczynek szkolny

na wycieczce lub biwaku w roku 2020/2021

Utworzono: 01-09-2020

Dziś rozpoczął się nowy rok szkolny. 

Dla wielu był to czas gdy po raz pierwszy mogli się spotkać po 5 miesiącach izolacji. 

Zwykle, w tym okresie, klasy wyjeżdżały na jesienne integracyjne biwaki i inne wycieczki szkolne. 

W związku z pojawiającymi się informacjami o rzekomym zakazie organizacji wyjazdów klasowych w trakcie trwania roku szkolnego 2020/2021

jako członkowie stowarzyszenia TURYSTYCZNA ORGANIZACJA OTWARTA, wystąpiliśmy z zapytaniem do Kuratorów Oświaty oraz MEN i otrzymaliśmy informację, że z ich strony nie występują żadne obostrzenia ani ograniczenia w tym zakresie.

Mając świadomość, że w oparciu o § 6. pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r.) zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża Dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.

 

 Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizowanie wycieczek jest możliwe. Organizując je należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży zostały określone w zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego. W oparciu o nie dzieci i młodzież korzystały podczas wakacji na kolonach i obozach młodzieżowych. 

Organizacja wycieczek szkolnych jest dopuszczalna i nie rodzi zwiększonego ryzyka zachorowań. 

  • ograniczenie ilości osób na wycieczce często do 2-3 klas w jednym autokarze stanowi mniejsze ryzyko zachorowań niż codzienna nauka w szkole z kilkuset uczniami

  • stworzone zostały zalecenia dotyczące bezpiecznej organizacji wypoczynku, które są przestrzegane na wyjazdach szkolnych

  • koszty psychologiczne kilkumiesięcznego zamknięcia uczniów w domach wymagają zintensyfikowania interakcji społecznych poza ekranami komputerów

  • stworzenie stref zielonej, żółtej oraz czerwonej do kwalifikacji powiatów stanowi dodatkową wskazówkę, gdzie wyjazd może zostać przeprowadzony w bezpieczny sposób. 

Bezpieczny biwak lub wycieczka szkolna w Runowie? - Oczywiście

Jako firma wdrożyliśmy najwyższe normy i procedury bezpieczeństwa - po to by nasi klienci mogli wypoczywać w spokoju.

- Nasz obiekt jest JEDYNY W SWOIM RODZAJU - jego usytuowanie, wielkość - specyfika sprawiają iż jest idealnym na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży

- Zamontowaliśmy wszelkiego rodzaju urządzenia do dezynfekcji oraz wdrożyliśmy zalecane procedury. Posiadamy izolatkę oraz gabinet medyczny. Każdej grupie udostępniamy stosowną dokumentację pozwalającą na wypoczynek zgodnie z zaleceniami GIS MZ i MEN.

Posiadamy doświadczenie - w sezonie wakacyjnym odbywały się u nas kolonie i obozy (łącznie odwiedziło nas kilkaset dzieci), wszystko przebiegało w bezpiecznych warunkach i nie wystąpiły żadne zachorowania,

• Posiadamy certyfikat Polskiej Organizicji Turystycznej potwierdzający zachowywanie wszelkich procedur epidemicznych Obiekt Bezpieczny Epidemicznie

programy (bloki) animacyjne trwają od 2 – 3 h i realizowane są w osobnych grupach, nie łącząc się z innymi grupami

• na terenie dysponujemy boiskami i sprzętem sportowym (piłki nożne, do koszykówki, siatkowe, rugby, paletki do ping-ponga itp.) – są one po każdej grupie dezynfekowane

• W naszym ośrodku można wykorzystać BON  500 + na wypoczynek dzieci dzięki czemu uczestnik nic nie zapłaci!! 

• W przypadku zawirowań terminowych można przestawić umówiony termin  pobytu na inny co nie łączy się z ponoszeniem dodatkowych kosztów

• istnieje możliwość zmiany tematycznej bloku animacyjnego z dostosowaniem do wieku i oczekiwań grupy oraz zmiany kolejności realizowanych bloków tematycznych.

Warto zapoznać się z naszymi propozycjami

 

zadzwoń jeżeli chcesz wiedzieć więcej

Jakub Rutkiewicz 602 445 113 

Marta Rutkiewicz 501 385 301 

 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF