Pałac Pod Bocianim Gniazdem w Runowie

Bon turystyczny 500 + zasady

500 + na wypoczynek dzieci !!!

Utworzono: 20-06-2020

Nie Bon 1000 +  a bon 500 +

Już jest !! Długo wyczekiwany przez branżę turystyczną bon ....

19.06.20 Sejm zagłosował nad wprowadzeniem bonu turystycznego 500 +. Za było 424 posłów.Terz zostało przyjecie ustawy przez Senat i podpis Pana Prezydenta...

Główne założenia bonu mówią o jego jednorazowej wypłacie osobom pobierającym już świadczenie 500 + których jest w kraju 6,5 mln. Są to dzieci w wieku do 18 roku życia na które pobiera się świadczenia 500 +) termin wykorzystania do końca sezonu 2021

 

„Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (...), wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r”. – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

 

Jak ma wyglądać bon? 

Będzie to dokument cyfrowy w formie rejestracji na platformie ZUS. Po weryfikacji wniosku, bon zostanie przyznany w postaci dedykowanej dla danego dziecka.

Obecnie czekamy na wprowadzenie odpowiednich procedur w ZUS oraz uruchomienie kodów które pozwolą m. in. na skorzystanie z tego bonu.

od kiedy bon 500 +

Najprawdopodobniej rejestracja osób które chcą skorzystać z bonu ruszy w połowie lipca.

Jak zgłosić swoją firmę ?

Organizacją odpowiedzialną za rejestracje firm oraz weryfikację ich będzie Polska Organizacja Turystyczna, która to uruchomi specjalna procedurę sprawdzającą czy dany podmiot może świadczyć dane usługi.

Chociaż kwota nie powala to pozwoli na skorzystanie w formie dopłaty do kolonii lub pobytów weekendowych po wakacjach.

Bon  będzie można wydać na wypoczynek dzieci i młodzieży w różny sposób.

Forma bonu w założeniu ma nie pozwalać na handel nimi' jak będzie - czas pokaże??

Sprawdzamy czy będzie możliwość refinansowania kolonii i pobytów które się już odbyły.

 

BON a wypoczynek w Pałacu pod Bocianim Gniazdem w Runowie ...

W naszym ośrodku będzie można przeznaczyć go zarówno na Wakacje  jak i Zimowiska 2021 czy inne aktywne pobyty rodzinne.

Oczywiście uruchamiamy bon 500 + w siodle w skład którego wchodzić będzie pobyt na weekendzie w siodle oraz dodatkowe jazdy konne. Szczegóły wkrótce ...

można będzie ją też przeznaczyć na szkolenia i pobyty z horse coahingiem.

20.07

Kilka odpowiedzi co do bonów

W jaki sposób będzie się odbywało wykorzystanie bonu?

Bony będą przekazywane, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez osobę uprawnioną numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Numer ten trzeba okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Dokonanie płatności za pomocą bonu będzie następować z wykorzystaniem systemu PUE ZUS.

Kto będzie mógł przyjmować płatności za bon?

Płatności za pomocą bonu mogą przyjmować przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy realizują usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez usługę hotelarską  należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Z kolei impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji ( np. Weekend w siodle lub pobyt integracyjny), spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Jeśli dany podmiot będzie zaliczał się do grupy przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku publicznego realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne i dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie mógł przyjmować płatności za pomocą bonu.

Na dzień 20.07.20 jeszcze nie uruchomiono rejestracji usług podlegających  500 +

Historia bonu

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej to śledź naszą stronę lub dzwoń 602445113

 

Jakub Rutkiewicz

Bon turystyczny 500 + zasady
Bon turystyczny 500 + zasady
Bon turystyczny 500 + zasady
Bon turystyczny 500 + zasady

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF